ПРИБЛИЗИТЕЛНА ЦЕНА?
НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ »

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС:
0879 030 041

migtau

baner-1

Перфект Строй ЕООД сключи договор за изпълнение на проект: „Повишаване и подобряване на производствения капацитет и експортния потенциал на Перфект Строй ЕООД чрез целенасочени инвестиции в материални активи”, по процедура на  МИГ – Троян, Априлци, Угърчин „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 -2020.

Основната цел на проектното предложение е да се подобри и увеличи производствения капацитет и експортния потенциал на фирма Перфект Строй ЕООД чрез инвестиции в материални активи, даващи предимство на качеството на услугите и продуктите. Перфект Строй ще внедри нови машини и съоръжения, които ще намалят производствените разходи, ще увеличат производството и производствения капацитет, пазарния дял на фирмата, вкл. износа, ще засилят значително конкурентоспособността на компанията и ще създадат нови работни места, което е важно за развитието на региона и е в съответствие с местната политика и Стратегията за местно развитие на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин.

Общата стойност на проекта е 226 507.00 лева, като 158 554.90 лева от тях са безвъзмездна финансова помощ по програмата.

Проектът е с продължителност 8 месеца.

All rights reserved © 2016
  
Designed by TSD Services