ПРИБЛИЗИТЕЛНА ЦЕНА?
НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ »

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС:
0879 030 041

header_eu_logo-1

Перфект Строй ЕООД сключи договор за изпълнение на проект: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” с Министерство на икономиката, в чиято структура е Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, определена за Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020. Същият е финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Отпуснатата помощ дава възможност на предприятието не само да преодолее негативните последици от пандемията COVID–19 и да стабилизира своето състояние, но и да продължи да функционира успешно в условията на утежнена икономическа среда. Предоставените по процедурата средства ще бъдат използвани за покриване на текущите оперативни разходи на предприятието в условията на прозрачност и в съответствие с принципите за добро финансово управление – икономичност, ефикасност и ефективност. Предприятието напълно синхронизира начина си на разходване на средствата с прилагане на хоризонталните политики на ЕС – равенство, липса на дискриминация, насърчаване на устойчивото развитие и опазване на околната среда.
Общата стойност на проекта е 50 000.00 лева, от които 42 500,00 лева са средства от ЕС и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР),
7 500,00 лева са Национално финансиране.
Проектът е с продължителност 3 месеца.

All rights reserved © 2016
  
Designed by TSD Services